Zapraszam na kurs zgodny z podstawą programową z informatyki klasa 7-8. Zajmiemy się programowaniem i algorytmiką.