Wprowadzenie logarytmów.

Skala logarytmiczna.

Dla klasy II