par Nasz kurs obejmuje zagadnienia własności intelektualnej - w szerokim znaczeniu - odnoszące się do zjawisk informatycznych. Będziemy się zajmować ochroną prawną utworu w ramach systemu własności intelektualnej, (prawo autorskie, prawo patentowe). Zwrócimy uwagę na konsekwencje objęcia utworu ochroną prawną (system licencyjny, zakres ustawowego dozwolonego użytku). Wreszcie podejmiemy problem korzystania z tzw. oprogramowania otwartego, czyli takiego, którego twórcy dobrowolnie zrezygnowali z części przysługującej im ochrony (ale nie bez zastrzeżeń).

.