op

Kurs związany jest z nabyciem umiejętności wyszukiwania w Internecie zasobów edukacyjnych na tzw. wolnych i otwartych licencjach, czyli możliwych do wykorzystania i na lekcji bez obawy o naruszanie praw autorskich.

.